تبلیغات
ಇ وینکس آنــــــلی گرلزಇ - نتایج نظر سنجی
سلام 
خوب اینم نتیجه اولین نظرسنجی 
خوب ... خیلی کم شرکت کردید چی بگم .
ولی خواهش میکنم همین الان که داری اینو میخونی
 تو این نظر سنجی هم شرکت کن ممنون .
و اما برنده : بلوم پری آتش اژدها 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا